Z&PC de Houtrib

Contributie

De huidige contributie bestaat uit drie onderdelen:

  • De basis contributie. Een algemeen deel wat alle leden betalen. Hieruit wordt o.a. voor iedereen een gelijk deel van de badhuur uit betaald. De basis contributie is €18,50 per maand
  • Een wedstrijdtoeslag: De wedstrijdtoeslag is voor de zwemmers die deelnemen aan wedstrijden voor de Houtrib. Hieruit wordt o.a. het inschrijfgeld voor de deelname aan deze wedstrijden betaald. De wedstrijdtoeslag is € 9,50 per maand
  • KNZB-bijdrage: Elke zwemmer is lid van de KNZB en moet hiervoor betalen. De hoogte van de bijdrage is leeftijdsafhankelijk. Leden van 11 jaar en jonger betalen € 15,00 euro per jaar. Leden van 12 jaar en ouder betalen € 50,00 euro per jaar.
Omschrijvingbedrag per maand in euro’s
Basiscontributie€ 18,50
Wedstrijdtoeslag€ 9,50
KNZB-bijdragebedrag eenmalig per jaar in euro’s
t/m 11 jaar€ 15,00
vanaf 12 jaar e.o.€ 50,00
Studentenlid*€ 100,00
bedrag eenmalig in euro’s
Inschrijfgeld€ 20,00
* Een studielidmaatschap is voor leden die niet aan de trainingen deelnemen, maar wel via de Houtrib aan wedstrijden deelnemen

Het innen van de contributie gebeurt 1x per maand en is samengesteld uit de basiscontributie + wedstrijd toeslag. De KNZB-bijdrage wordt 1x per jaar in 1 keer geïncasseerd. Dit zal normaal gesproken in januari plaatsvinden.

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap kan door het zenden van een mail aan ledenadministratie@houtrib.nl. De opzegtermijn is 3 maanden exclusief de maand waarin je opzegt. Als je opzegt in oktober, november of december dan mag je nog wel even trainen in het volgende kalenderjaar, maar niet meer deelnemen aan wedstrijden. De opzegging is pas geldig indien je daarvan een bevestigingsmail hebt ontvangen van de ledenadministratie.

Toegang tot zwembad

Nieuwe leden: Nieuwe leden betalen een inschrijfgeld van € 20,00 . Dit is inclusief € 5,00 borg voor een pasje. Nieuwe leden krijgen per email een bevestiging dat ze ingeschreven zijn en dat ze op vertoon van deze mail een pasje kunnen halen bij hun trainer.

Pasje verloren of beschadigd: Bij verlies of beschadiging kan een nieuw pasje worden aangevraagd bij ledenadministratie@houtrib.nl. Voor een nieuw pasje wordt 6€ in rekening gebracht.

Nieuw pasje afhalen: De ledenadministratie legt periodiek de nieuwe pasjes op een daarvoor bestemde plaats in de kast van De Houtrib bij het Wedstrijdbad. Op vertoon van mail dat het pasje kan worden afgehaald zal de trainer het pasje overhandigen.

Beëindiging lidmaatschap: Bij beëindiging lidmaatschap dient het pasje weer te worden ingeleverd bij de ledenadministratie. Dit kan door inlevering bij de trainer (graag in een enveloppe met naam). Indien de borg betaald is (alleen leden die na 1 jan 2017 lid zijn geworden) wordt de 5€ borg teruggestort

Indien er vragen zijn over de contributie of de inning ervan kan je contact opnemen met onze penningmeester (Dennis) op penningmeester@houtrib.nl

© 2023 Z&PC de Houtrib

Thema door Anders Norén