Tarieven

0 Door

Waarschuwing onderstaande prijzen zijn nog niet aangepast naar nieuwe indexering en vallen in de meeste gevallen iets hoger uit dan in de tabel.

Lidmaatschap

Iedereen van jong tot oud kan lid worden van de Houtrib. Kinderen stromen meestal in via elementair zwemmen om hun zwemtechniek te verbeteren en om zich te oriënteren op hun keuze voor wedstrijdzwemmen, waterpolo of synchroonzwemmen. Ouderen kunnen ook kiezen voor recreatief zwemmen bij de afdeling Trim- en Masterzwemmen.

Het lidmaatschap geeft veel mogelijkheden op zwemgebied, maar brengt ook verplichtingen met zich mee. Omdat we een vereniging zijn van “leden voor leden” en geen betaalde functies kennen, wordt van leden verwacht dat ze zich naar vermogen inzetten als vrijwilliger.

Meewerkend leden:

Officials, trainers, bestuurs- en commissieleden dienen meewerkend lid van de vereniging te worden door ook het aanmeldformulier in te vullen.

 

Contributie 2016

 
  per maand
Trimzwemmers

14,70

Masters

17,50

Waterpolo

29,50

Jeugd Trimzwemmen

30,50

Synchroonzwemmen

29,50

Waterpolo < 12 jr

26,70

Wedstrijdzwemmen < 12 jr

27,70

Synchroonzwemmen < 12 jr

26,70

Studielid Masters

5,20

Inschrijfgeld (eenmalig)

20,00

Medewerkend lid

0,00

  per jaar
Studielid Afdeling *

100,00

De contributie wordt per incasso in 12 maandelijkse termijnen geïncasseerd.

De bedragen voor het kledingpakket moet je optellen bij het contributiebedrag wat voor jou van toepassing is.

* Een studielidmaatschap is voor leden die niet aan de trainingen deelnemen, maar wel via de Houtrib aan wedstrijden deelnemen

Opzeggen van het lidmaatschap kan door het zenden van een mail aan ledenadministratie@houtrib.nl. De opzegtermijn is 3 maanden exclusief de maand waarin je opzegt. Als je opzegt in oktober, november of december dan mag je nog wel even trainen in het volgende kalenderjaar, maar niet meer deelnemen aan wedstrijden. De opzegging is pas geldig indien je daarvan een bevestigingsmail hebt ontvangen van de ledenadministratie.

Voor Waterpolo gelden iets afwijkende regels,  daar moet je voor 1 april gemeld hebben of je wel of niet het gehele volgende seizoen deelneemt aan de competitie.

Toegang tot het zwembad. Voor toegang is sinds 1 jan 2017 een pasje nodig.

Omwisselen toegangsbandje voor een pasje: Leden kunnen tot en met 31 dec. 2017 hun toegangsbandje van het zwembad omwisselen voor een pasje bij de kassa van het zwembad. Zij ontvangen hierbij de borg van 7,45€ retour. Leden met nu meerdere pasjes dienen hun dan overbodige pasje(s) rond 1 aug 2017 weer in te leveren bij De Houtrib

Nieuwe leden: Nieuwe leden betalen een inschrijfgeld van 20€. Dit is inclusief 5€ borg voor een pasje. Nieuwe leden krijgen per email een bevestiging dat ze ingeschreven zijn en dat ze op vertoon van deze mail een pasje kunnen halen bij hun trainer.

Pasje verloren of beschadigd. Bij verlies of beschadiging kan een nieuw pasje worden aangevraagd bij ledenadministratie@houtrib.nl. Voor een nieuw pasje wordt 6€ in rekening gebracht.

Nieuw pasje afhalen. De ledenadministratie legt periodiek de nieuwe pasjes op een daarvoor bestemde plaats in de kast van De Houtrib bij het Wedstrijdbad. Op vertoon van mail dat het pasje kan worden afgehaald zal de trainer het pasje overhandigen.

Beëindiging lidmaatschap. Bij beëindiging lidmaatschap dient het pasje weer te worden ingeleverd bij de ledenadministratie. Dit kan door inlevering bij de trainer (graag in een enveloppe met naam). Indien de borg betaald is (alleen leden die na 1 jan 2017 lid zijn geworden) wordt de 5€ borg teruggestort